Friday, 27 April 2012
SOALAN :1.      BEZAKAN ANTARA PERUBAHAN KUANTITI DITAWARKAN DENGAN PERUBAHAN PENAWARAN?                                                                                                                  (10 MARKAH)

FOKUS :      
·         MAKSUD
·         RAJAH
·         HURAIAN

JAWAPAN.

1.      PERUBAHAN KUANTITI DITAWARKAN.

·         Maksud :  perubahan kuantiti ditawarkan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Jika harga barang itu jatuh , kuantiti ditawarkan turut berkurang. Sebaliknya, jika harga barang itu meningkat, maka kuantiti yang ditawarkan turut bertambah.

·         Rajah :

·         Huraian :
-          Huraian rajah asal.
-          Pada harga po, kuantiti yang ditawarkan (unit) pada tingkat asal ialah Q0. Jika harga barang itu meningkat dari p0 ke p1, kuantiti yang ditawarkan (unit) turut bertambah dari Q0 ke Q1. Hal ini dinamakan sebagai pengembangan penawaran dari titik A ke titik B pada keluk yang sama.
-          Manakala, jika haga turun dari p0 ke p2, maka kuantiti yang ditawarkan (unit) sesuatu barang di pasaran turut berkurang dari Q0 ke Q2. Hal ini dinamakan sebagai pengucupan penawaran dari titik A ke titik C.
2.      PERUBAHAN PENAWARAN.
·         Maksud : perubahan penawaran disebabkan oleh factor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Misalnya tingkat teknologi, harga factor, bilangan pengeluar dan lain-lain lagi.
·         Rajah :

·         Huraian :
-          Huraian rajah asal.
-          Menurut hukum penawaran, jika penawaran Sesuatu barang bertambah akibat bukan disebabkan harga barang itu sendiri, maka keluk penawaran akan beralih ke kanan. Sebaliknya, jika penawaran Sesutu barang berkurang, maka keluk penawaran akan beralih ke kiri.
-          Dengan harga barang itu sendiri iaitu pada tingkat P0, P0 ialah tingkat harga asal, kuantiti ditawar asal pada Q0, dan penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain harga seperti peningkatan teknologi.
-          Jika teknologi meningkat, daya pengeluaran akan bertambah, penawaran Sesutu barang (unit) turut bertambah. Maka keluk penawaran ss akan beralih kekanan dari s0s0 ke s2s2. Kuantiti diwarkan bertambah menjadi Q2. Berlaku pertambahan kuantiti penawaran (unit) sebanyak Q0Q2.
-          Sebaliknya, jika tingkat teknologi menurun akibat kerosakkan mesin, dengan harga masih pada P0, daya pengeluaran menurun akan berlakunya pengeluaran dan penawaran berkurang di pasaran. Keluk penawaran SS akan beralih ke kiri dari S0S0 ke S1S1. Kuantiti ditawarkan berkurang menjadi Q1, iaitu berlaku pengurangan sebanyak Q0Q1.


No comments:

Post a Comment