Thursday, 26 April 2012


BAB 3.

Soalan :

1.      Jelaskan faktor-faktor / sebab-sebab yang mempengaruhi permintaan suatu barang di pasaran.

2.      Jelaskan sebab-sebab yang berlakunya perpindahan keluk permintaan ke kanan / ke kiri.

# Jawapan untuk soalan 2 perlu berhati-hati. Jika sebab perpindahan keluk ke kanan, perlu jelaskan sebab perpindahan keluk ke kanan sahaja. Kegagalan calon menepati kehendak soalan merugikan markah yang ingin diperolehi.

Jawapan :

·         Musim : Musim akan mempengaruhi permintaan individu di pasaran. Bagi membeli barang dan perkhidmatan. Contoh, pada musim perayaan aidilfitri, permintaan tepung jagung akan bertambah dari keadaan biasa. Oleh itu, keluk permintaan tepung jagung (dd) akan beralih ke kanan dari d0d0 ke d1d1.

·         Pendapatan : Apabila pendapatan seseorang individu bertambah, maka kuasa beli individi tersebut akan bertambah. Maka keluk permintaan suatu barang akan beralih ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan seseorang individu berkurang, kuasa beli barang akan menurun. Oleh itu, keluk permintaan suatu barang akan beralih ke kiri.

·         Dasar kerajaan :

-          Cukai : jika pihak kerajaan menurunkan kadar cukai pendapatan individu, maka pendapatan benar individu akan bertambah, oleh itu permintaan terhadap suatu barang turut bertambah. Keluk permintaan individu beralih ke kanan dari d0d0 ke d1d1.

-          Subsidi : jika pihak kerajaan mengurangkan kadar subsidi kepada pihak pengeluar, maka kos pengeluaran akan meningkat, tingkat harga suatu barang turut meningkat. Oleh itu, permintaan barang tersebut akan berkurang, keluk permintaan akan beralih ke kiri dari d0d0 ke d2d2.

·         Jangka harga pada masa hadapan : Diandaikan jangkaan harga barang A akan meningkat pada keesokkan harinya, maka memberi kesan pada hari ini. Permintaan barang A akan meningkat pada hari ini, keluk permintaan barang A akan beralih ke kanan dari d0d0 ke d1d1.

·         Cita rasa : kecenderungan pengguna memiliki sesuatu barang yang dipengaruhi oleh trend atau fesyan semasa. Terdapat dua kategori citarasa iaitu citarasa positif (cp) dan citarasa negative (cn). Misalnya cp ialah trend mewarnakan rambut, maka permintaan dye rambut akan bertambah, keluk permintaan dye rambut akan beralih ke kanan dari d0d0 ke d1d1.

Soalan :

1.      Jelaskan 3 sebab harga dan kuantiti diminta berhubungan secara negatif.

Jawapan.

o   Kesan gantian : Jika harga sesuatu barang menurun, barang berkenanaan secara relatifnya lebih murah daripada barang penggantinya. Oleh sebab itu, individu yang rasional akan menambahkan pembelian barang ini berbanding barang penggantinya. Dengan itu, wujud hubungan sonsang antara harga dengan kuantiti diminta suatu barang di pasaran.

o   Kesan pendapatan : Apabila harga barang turun, maka pendapatan benar individu  akan bertambah. Kuasa beli dan kemampuan berbelanja individu meningkat dan mendorong menambahkan pembelian. Oleh itu, wujud hubungan sonsang antara harga dan kuantiti diminta.

o   Kesan utiliti sut : Apabila kuantiti barang sedikit, utiliti sut tinggi. Manakala , kuantiti barang  yang banyak , utiliti sut rendah. Maka harga barang perlu diturunkan,kuantit diminta akan bertambah. Wujud hubungan negative


No comments:

Post a Comment