Thursday, 26 April 2012BAB 3
Soalan :

1.      Huraikan faktor-faktor / sebab-sebab yang mempengaruhi keluk penawaran?

2.      Jelaskan sebab Mengapa keluk penawaran beralih ke kanan / ke kiri.

Jawapan.
  • Tingkat teknologi : apabila tingkat teknologi pengeluaran sesuatu barang bertambah ( penggunaan mesin dan jentera yang banyak ), maka daya pengeluaran akan meningkat. Kesannya, penawaran akan bertambah di pasaran. Keluk penawaran akan beralih ke kanan dari ss ke s1s1. Sebaliknya, jika tingkat teknologi menurun/ susut nilai, misalnya mesin rosak ataupun bencana, maka daya pengeluaran menurun, penawaran di pasaran akan berkurang. Keluk penawaran akan beralih ke kiri dari ss ke s2s2.
  • Keadaan Cuaca : jika keadaan cuaca yang baik, pengeluaran sesuatu barang akan bertambah, penawaran di pasaran turut bertambah, keluk penawaran (ss) akan beralih ke kanan dari ss ke s1s1.  Sebaliknya, jika cuaca tidak baik/ buruk seperti banjir, pengeluaran sesuatu barang akan berkurang di pasaran . penawaran akan berkurang di pasaran , keluk penawaran (ss)  akan beralih ke kiri dari ss ke s2s2.
  • Bilangan pengeluar : jika bilangan pengeluar barang x (unit) banyak di pasaran, maka pengeluaran barang x(unit) bertambah di pasaran. Keluk penawaran barang x(unit) akan beralih ke kanan dari ss ke s1s1. Sebaliknya, jika bilangan pengeluar barang x (Unit) berkurang di pasaran, maka pengeluaran / penawaran barang x (unit) di pasaran turur berkurang. Keluk penawran barang x akan beralih ke kiri dari ss ke s2s2.
  • Harga faktor / kos pengeluaran : jika harga faktor pengeluaran seperti harga sewa tanah meningkat, maka pengeluaran sesuatu barang akan berkurang. Keluk penawaran akan beralih ke kiri dari ss ke s1s1. Sebaliknya, jika harga faktor pengeluaran berkurang, maka pengeluran sesuatu barang akan bertambah. Hal ini kerana kos pengeluaran semakin mengecil. Keluk penawran ss akan beralih ke kanan dari ss ke s2s2.

2 comments: