Saturday, 26 January 2013Bab 8 : Upah, Untung, Sewa dan Faedah.


Soalan : Kenapa upah berbeza? Jelaskan

1.       Perbezaan tahap pendidikan dan latihan kemahiran.

-          Individu yang berpendidikan tinggi dan mendapat latihan kemahiran seperti ijazah mendapat upah yang lebih tinggi. Contoh, guru. Manakala, individu yang mendapat pendidikan dan latihan rendah biasannya mendapat upah yang rendah. Contoh, tukang sapu yang berkelulusan PMR.

2.       Perbezaan tanggungjawab.

-          Individu yang tanggungjawabnya besar , contoh pengetua mendapat upah yang lebih tinggi. Manakala, guru biasa tanggungjawabnya lebih kecil dan mendapat upah yang lebih rendah.

3.       Perbezaan pengalaman.

-          Individu yang mempunyai pengalaman yang banyak biasanya tempoh bekerjanya lebih lama akan mendapat upah yang lebih tinggi. Manakala, pekerja baru biasanya upah rendah kerana kurang pengetahuan.

4.       Perbezaan risiko kerja .

-          Individu yang mempunyai risiko perkerjaan yang tinggi akan mendapat upah yang lebih tinggi misalnya pemandu kapal terbang. Manakala, individu yang risiko kerjayanya rendah mendapat upah yang rendah, misalnya pemandu teksi.