Thursday, 26 April 2012


BAB 3.

Soalan :

1.      Bezakan diantara perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan.

                                              ( 10 markah ).

Fokus :

1.      Maksud.
2.      Rajah.
3.      Huraian.

1.      Maksud :

o   Perubahan kuantiti diminta : perubahan kuantiti diminta disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri dan diandaikan faktor lain tetap. Perubahan kuantiti diminta hanya melibatkan pergerakan di sepanjang keluk permintaan.

o   Perubahan permintaan : perubahan permintaan pula disebabakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan walaupun tidak berlaku perubahan tingkat harga. Hal ini akan menyebabkan berlakunya perubahan / perpindahan keluk permintaan ke kanan atau ke kiri.

2.      Rajah perubahan kuantiti diminta.


3.      Huraian perubahan kuantiti :

o   Berdasarkan rajah, keluk DD ialah keluk permintaan. Diandaikan , apabila harga sesuatu barang meningkat dari po ke p1, maka kuantiti yang diminta akan berkurang iaitu dari Q2 ke Q1. Hal ini dinamakan sebagai proses pengucupan permintaan.

o   Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang berkurang dari Po Ke P2, maka kuantiti yang diminta akan bertambah dari Q2 ke Q3. Hal ini dinamakan proses perkembangan permintaan.

o   Secara tuntas, perubahan kuantiti yang diminta apabila harga naik dari P0 ke P1, hanya melibatkan pergerakan dari titik A ke titik B sepanjang keluk DD. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang turun iaitu dari P0 ke P2, titik A akan beralih ke titik C di sepanjang keluk DD. Wujud hubungan negative diantara harga dan kuantiti diminta.

4      Rajah perubahan permintaan.

5.      Huraian perubahan permintaan.
o   Berdasarkan rajah, diandaikan harga barang A adalah tetap pada P0. Jika pendapatan individu meningkat, maka kuasa  beli pengguna bertambah, maka permintaan barang A akan bertambah. Oleh itu, keluk permintaan beralih ke kanan dari D0DO ke D2D2 dengan harga tetap pada P0.
o   Sebaliknya, jika pendapatan individu berkurang, maka kuasa beli pengguna turut menurun, maka permintaan barang A akan turut berkurang. Keluk permintaan akan beralih ke kiri dari D0D0 ke D1D1 dan harga tetap pada P0.

No comments:

Post a Comment