Thursday, 26 April 2012BAB 3


SOALAN.

1.      Terangkan kesan terhadap keluk permintaan daging ayam apabila berlaku perkara berikut :

(a)   Pengiklanan yang berkesan oleh syarikat KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC).

·         Pengiklanan yang berkesan menyebabkan permintaan daging ayam meningkat. Maka , keluk permintaan daging ayam (unit) akan beralih kekanan pada tingkat harga yang sama pada p0. Keluk beralih dari dd ke d1d1. Kuantiti daging ayam turut bertambah dari Q0 ke Q1.
(B) Menjelang musim perayaan hari raya Aidilifitri.

·         Menjelang musim perayaan hari raya Aidilfitri , permintaan daging ayam akan bertambah. Kesannya, keluk permintaan daging ayam (unit) akan beralih ke kanan dari D1D1 ke D2D2. Kuantiti daging ayam (unit) turut bertambah dari Q1 ke Q2.
( c) Kajian membuktikan ikan lebih mendatangkan khasiat.

·         Kajian membuktikan ikan lebih mendatangkan khasiat kepada manusia akan memberi kesan terhadap permintaan daging ayam (unit). Hal ini demikian kerana ikan dan daging merupakan barang pengganti. Permintaan ikan bertambah menyebabkan permintaan daging ayam akan berkurang. Maka, keluk permintaan daging ayam beralih ke kiri dari D0DO ke D1D1. Pada tingkat harga yang sama iaitu pada P0, kuantiti permintaan daging ayam turut berkurang dari Q0 ke Q1.

No comments:

Post a Comment