Tuesday, 13 March 2012

Bab 2.

KEUNIKAN SISTEM EKONOMI ISLAM.

1. sistem bukan ciptaan manusia.
sistem ekonomi islam adalah berasaskan hukum syarak iaitu berpandukan al quran dan as sunnah. lebih mementingkan kebajikan masyrakat daripada keuntungan.

2. tujuan kegiatan ekonomi.
bukan semata-mata keuntungan tetapi untuk ibadah dan mendapat kesejahteraan di dunia dan akhirat.

3. pemilikan harta.
setiap individu bebas memiliki harta. harta dan kekayaan mestilah diagih dengan adil. orang kaya wajib membayar zakat supaya jurang perbezaan pendapatn dapat dikurangkan. manusia pula hanya pemegang amanah, milik mutlak adalah milik Allah swt.

4. kebebasan bersaing secara sihat antara pengeluar.
kuasa monopoli adalah dilarang.

5. peranan pengguna dan pengeluar.
pengguna bebas menggunakan barang, pengeluar bebas memaksimukan untung tetapi islam menekankan kesederhanaan dan melarang pembaziran.No comments:

Post a Comment